Adres:
ul. Stefanii Pawlak 20
21-010 Łęczna
tel: 512 800 888