Adres:
ul. Stefanii Pawlak 20
21-010 Łęczna
tel: 512 800 888

Projekt UE

 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo Anna Matuszkiewicz jest Beneficjentem projektu pt. „Uruchomienie kompleksowej oferty usług gabinetu stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i wyposażenia medycznego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

 Projekt dotyczy przede wszystkim:

1) uruchomienia centrum stomatologicznego poprzez właściwe przygotowanie lokalu – m. in. ustawienie ścianek szklano – aluminiowych, wyposażenie go w dźwig dla osób niepełnosprawnych;
2) wyposażenia centrum stomatologicznego w niezbędne urządzenia, sprzęt;
3) wdrożenia innowacji procesowej, w szczególności w zakresie usług radiologicznych;
4) zastosowania nowoczesnego oprogramowania Prodentis do zarządzania gabinetem;
5) wzmocnienia potencjału kadrowego przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt projektu: 630 140,35 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 263 481,81 PLN

Dane kontaktowe instytucji zajmujących się naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013:

 LAWP

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800 - sekretariat
fax 081 46 23 840
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.
e-mail:
lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
81 44 16 750, 
0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
rpo@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl

Informujemy, iż przedsiębiorstwo Anna Matuszkiewicz jest Beneficjentem projektu pt. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Centrum Stomatologicznego poprzez rozszerzenie oferty oraz zwiększenie jakości oferowanych usług
medycznych przy wykorzystaniu technologii ICT w diagnostyce". realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw. 

Projekt dotyczy w szczególności:

1) doposażenia centrum stomatologicznego w niezbędne urządzenia i sprzęt celem rozszerzenia wachlarza oferowanych usług i zwiększenia jakości usług dotychczasowych;
2) wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie diagnostyki schorzeń stomatologicznych;
3) wdrożenia innowacji w zakresie stosowanych dotychczas metod świadczenia usług stomatologicznych;
4) wzmocnienia potencjału kadrowego przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 474.437,72 PLN
Kwota przyznanego dofinansowania: 237.218,86 PLN