Adres:
ul. Stefanii Pawlak 20
21-010 Łęczna
tel: 512 800 888

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty wykonujemy Pacjentowi zdjęcie pantomograficzne.

Pantomogram to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów, struktur je otaczających, takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe, jest również pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i nowotworach.

Dopiero na podstawie badania Pacjenta oraz w oparciu o zdjęcie pantomograficzne razem z Pacjentem planujemy leczenie.

Za pomocą pantomogramu można wykryć wiele nieprawidłowości: próchnicę, zmiany okołowierzchołkowe
i zapalne kości, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe, zęby z powikłanym leczeniem kanałowym.

Ze względu na ogólny obraz czasem wymagane jest wykonanie dodatkowego zdjęcia podejrzanej okolicy, której chcielibyśmy się dokładniej przyjrzeć. Wówczas wykonujemy cyfrowe zdjęcie zębowe.

Pantomogram daje pogląd na stan kośćca w przypadku planowania zabiegu wszczepienia implantów zębowych - jednak w tym miejscu najczęściej wskazane jest wykonanie zdjęcia 3D, które również możemy zrobić w Stomatologii Matuszkiewicz.

Jeśli posiadają Państwo swoje zdjęcie pantomograficzne wykonane w czasie nie dłuższym niż dwa lata temu, zachęcamy Państwa do zabrania tego zdjęcia na pierwszą wizytę.

Wskazanie do wykonania zdjęcia pantomograficznego:
- ocena ogólnego stanu zębów (obecności próchnicy, jakości leczenia kanałowego, obecności zmian zapalnych wokół korzenia, jakości wypełnień),
- przed leczeniem ortodontycznym,
- przed leczeniem protetycznym, aby ocenić warunki w jamie ustnej pod wykonanie protezy, korony lub mostu,
- przed leczeniem implantologicznym,
- przed usunięciem zębów zatrzymanych,
- w chorobach przyzębia, parodontozie, aby ocenić stopień zaawansowania choroby i zastosować odpowiednią metodę leczniczą,
- jako zdjęcie przeglądowe w diagnostyce zmian zapalnych i nowotworowych.