Adres:
ul. Stefanii Pawlak 20
21-010 Łęczna
tel: 512 800 888

Pracownia rentgenowska

Nasza pracownia radiologiczna wyposażona jest w cyfrowe aparaty rentgenowskie. Najważniejszą zaletą radiografii cyfrowej jest znaczne ograniczenie dawki promieniowania rentgenowskiego podczas jednej ekspozycji. Wykonujemy zdjęcia zębowe, panoramiczne o szerokim polu obrazowania, tomograficzne (3D) i cefalometryczne.

Aparat Kodak Carestream 9000 C3D pozwala w szybki i sprawny sposób wykonać badanie 3D. Ponadto aparat jest bezpieczny dla Pacjentów- średnia dostarczana dawka promieniowania w przypadku pojedynczego badania 3D wykonanego przy użyciu systemu Kodak Carestream 9000 to jeden do trzech dni promieniowania tła, czyli ekspozycji, którą każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych. Stanowi to dziesięć do trzydziestu razy mniejszą dawkę niż w przypadku innych systemów tomograficznych.


Zastosowanie zdjęć 3D w stomatologii:

Implantologia:
- ocena ilości i jakości kości,
- określenie struktur anatomicznych, m.in. kanału żuchwy, zatoki szczękowej,
- planowanie zabiegów implantologicznych,
- kontrola integracji implantu z kością po zabiegu;

Endodoncja:
- szczegółowa analiza anatomii korzenia zęba, pęknięć i zagięć korzeni;

Chirurgia:
- planowanie zabiegów chirurgicznych,
- dokładna ocena położenia zęba,
- określenie relacji między zębami zatrzymanymi a strukturami newralgicznymi (np. nerw zębodołowy);

Ortodoncja:
- wizualizacja położenia zębów,
- wizualizacja stawów skroniowo-żuchwowych;

Zdjęcia cefalometryczne
Przydatne są głównie w praktyce ortodontycznej. Możliwa jest kompleksowa diagnostyka począwszy od wykonywania zdjęć całej czaszki poprzez  zdjęcia standardowe i małego pola z niskimi dawkami ekspozycji. Szeroka gama projekcji i program oceny wieku kostnego pozwalają na diagnostykę nawet najtrudniejszych przypadków.